Menu
Your Cart

АПТИРАТ ПАСТА ПРО ОТРОВА ЗА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ 1.5 кг.

АПТИРАТ ПАСТА ПРО ОТРОВА ЗА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ 1.5 кг.
Нов
АПТИРАТ ПАСТА ПРО ОТРОВА ЗА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ 1.5 кг.
  • Наличност: На склад
  • Марка: Аптират паста
23.80 лв

АПТИРАТ ПАСТА ПРО ОТРОВА ЗА МИШКИ И ПЛЪХОВЕ 1.5 кг. е готова за употреба отровна родентицидна примамка под формата на паста.

Опаковка: 1,5 кг. (150 пакетчета)

Готова за употреба родентицидна примамка под формата на паста за контрол числеността на синантропни гризачи: домашна мишка (Mus musculus), сив плъх (Rattus norvegicus), черен плъх (Rattus rattus).

За професионална употреба (професионалисти, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации) може да се използва срещу мишки и плъхове вътре в сгради и около тях.


Норми на приложение:

Мишки:

40 гр. (4 бр. пакетчета) в една дератизационна кутия, като кутиите трябва да са на разстояние минимум 5 м една от друга.

Плъхове:

При ниска заселеност 60 гр. (3 бр. пакетчета)  в една дератизационна кутия, като кутиите трябва да са на разстояние минимум 5 м една от друга.

При висока заселеност 100 гр. (5 бр. пакетчета) в една дератизационна кутия, като кутиите трябва да са на разстояние минимум 5 м една от друга.


Родентицидът се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и нецелеви животни.

Примамките се фиксират вътре в кутията, за да не бъдат измъквани и разпилявани от гризачите. Да не се отварят сашетата с примамка. Дератизационните кутии трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат. Където е възможно, кутиите трябва да се закрепват за земята или за други конструкции, както и да се поставят на места, защитени от наводняване. Надписът върху тях трябва да съдържа следната информация: търговското име на родентицида и номера на разрешението за предоставяне на пазара; името на активното вещество и концентрацията му в продукта; както и следните предупреждения: „Съдържа родентицид (отрова)”; „Да не се отваря и премества”; „Опасно за дивата природа”; „В случай на отравяне незабавно се обадете в Център по токсикология”.


Заложените примамки трябва да се проверят на 2-рия – 3-тия ден (за мишки) и на 5-тия -7-мия ден (за плъхове) след началото на третирането и поне веднъж седмично след това, за да се провери дали се приемат от гризачите и да се презареждат, ако са изядени или повредени (замърсени или намокрени). Това продължава докато консумацията спре. Дератизационните кутии не се мият между отделните зареждания. Ако поемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите, е необходимо дератизационните кутии да се преместят на други места или да се използва родентицид с друга формулация.


Начин на употреба:


Винаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции.


Преди началото на третиране с отровната примамка е необходимо да се идентифицират видовете гризачи, вероятните причини за нападението и интензитета му.


Да се отстранят леснодостъпните източници на храна и вода за гризачите, за да се подобри приемането на продукта и да се намали вероятността от повторна инвазия.


Обектът не трябва да се почиства непосредствено преди третирането с биоцида, за да не се обезпокои популацията на гризачите, което би затруднило приемането на отровната примамката.


Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегриран контрол на вредители, включващ освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност нехимични методи за контрол (например използването на капани и електрони уреди).


Условия за съхранение: Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветриво място.

Дата на производство: виж маркировката върху опаковка.

Дата на която изтича срокът на годност: 2 години от датата на производство.

Да се избягва третиране с продукта при наличие на незащитени храни и фуражи.

Да се поставя далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива.

Да се предотврати достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни.

При употреба на обществени места третираните площи се маркират с поставяне на предупредителни табели, описващи риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на първа помощ.

Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба - не се използва като постоянни отровни точки и мониторинг. Обработката продължава максимум 35 дни. Ако през целия период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани и елетронни устройства като алтернативна мярка за контрол.

Да не се използва в райони, където може да се подозира резистентност към активното вещество.

Не използвайте различни антикоагуланти със сравнима или по-слаба способност за управление на резистентността.

За ротационно използване, помислете за използването на не-антикоагулантен родентицид, ако има такъв, или по-мощен антикоагулант.

Професионалистите, отговарящи на изискванията на Наредба № 1, могат да поставят примамките в покрити отровни точки, само ако те осигуряват еднакво ниво на защита на нецелевите видове животни и хора, така както защитените срещу APTIRAT PASTA PRO.

По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Да се преценят и приложат възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да се подобри приемането на продукта и намали вероятността от повторно нахлуване на гризачи.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър
Тест за сигурност
Използвайки сайта, вие се съгласявате с употребата на "бисквитки". Повече информация може да прочетете тук.